Prof.dr sc. Dragana Stamatović

Završila je Medicinski fakultet 1983. godine, a specijalizaciju iz interne medicine 1991. godine u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Doktorsku tezu odbranila je 1999. godine, a subspecijalizaciju iz hematologije završila je 2007. godine.

Sve vreme radi u Klinici za hematologiju VMA gde je bila Načelnik Odeljenja za transplantaciju koštane srži i intenzivnu hematološku negu, a sada je Načelnik klinike za hematologiju VMA.

Transplantaciju koštane srži usavršavala je u Nemačkoj 2003. godine, a maligne hemopatije 1995. godine u Hjustonu. Za svoj stručni rad dobila je vise pohvala i odlikovanja..

Član je LKS (Lekarska komora Srbije), EHA (Evropsko udruženje hematologa), EBMT (Evropsko udruženje za TKS), SLD (Srpsko lekarsko društvo - Sekcija za hematologiju).


Ostali doktori: