Mr.sci.med.dr Neven Vavić

Zaposlen u Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu, u klinici za nefrologiju. Načelnik je odeljenja za transplantaciju bubrega od 1998.godine. Završio je Medicinski fakultet u Beogradu 1983. godine.

Specijalizaciju iz oblasti interne medicine završio je 1992. a subspecijalizaciju iz oblasti kliničke farmakologije na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1999. Postdiplomske studije iz oblasti transplantacije bubrega završio je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu 2008.

Posebna interesovanja

Transplantacija bubrega, klinička nefrologija, infekcije urinarnog trakta, kalkuloza bubrega, ehosonografija bubrega, dopler bubrežnih krvnih sudova.


Ostali doktori: