Prof.dr sc. Radoje Doder

Zaposlen u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu od 1990. godine. Od 2002.g. je načelnik Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju VMA.

Završio je Medicinski fakultet u Beogradu 1984. g. Specijalizaciju iz oblasti interne medicine završio je 1992. g., a subspecijalizaciju iz gastroenterologije na VMA 1996. godine.

Magisterijum iz oblasti gastroenterologije sa temom »Achalasia-balon dilatacija kod tretmana achalasia« odbranio je 1998. godine.

Doktorat na temu «Tretman hemoklipsevima kod krvarećih ulkusa« odbranio je 2001. godine.

Stručna usavršavanja u inostranstvu:

-Edukacija iz dijagnostike bolesti jetre i žučnih puteva u Belgiji 2003. godine

Objavio je više od 80 naučno-istraživačkih radova. Član je udruženja za digestivnu endoskopiju.

Jedan je od vodećih eksperata za interventne endoskopske procedure (gastroskopija, kolonoskopija, ERCP, endoksopski ultrazvuk abdomena, dilatacije ahalazija...)


Ostali doktori: