doctor-image
Ass.dr

Dejan Marinković

Endokrinolog
Zaposlen u Vojnomedicinskoj akademiji, trenutno na poziciji Načelnika Kabineta za endokrinologiju Poliklinike. Medicinski fakultet je završio u Nišu 2002. godine. Specijalizaciju iz oblasti interne medicine završio 2013.g, a 2016.g subspecijalizaciju iz oblasti endokrinologije u VMA.
Edukovan za ehosonografsku dijagnostiku štitaste i paraštitastih žlezda.
Osposobljen za tehniku aspiracione punkcije čvorova štitase žlezde (FNAB).
Stručno se usavršavao u oblasti zdravstvenog menadžmenta u NR Kini (Peking, Šangaj, Xinxiang) 2017. godine.
Nosilac je DIMO (Defense Institute for Medical Operations) sertifikata-2019.
Bio je deo stručnog medicinskog tima privremene vojne Kovid bolnice „Arena“ 2020/21. godine.
Asistent je na predmetu interna medicina Medicinskog fakulteta VMA.
Učesnik je u više naučno istraživačkih projekata vezanih za primenu savremenih modaliteta lečenja pacijenata sa šećernom bolešću.
Autor je i koautor više radova, objavljivanih u domaćim, inostranim stručnim, indeksiranim časopisima i kongresima.