Centar za dijabetes

image

Dijabetes melitus (DM) je grupa metaboličkih bolesti koju karakteriše hronična hiperglikemija, nastala zbog deficita u sekreciji insulina, rezistencije tkiva na njegovo dejstvo, ili usled istovremenog prisustva oba poremećaja .