Bulbomotorika se uvek treba testirati, pogotovo ako se pacijent žali na dvostruke slike, ili ako lekar sumnja na neku neurološku bolest. Lekar prvo treba da vizuelno proceni da li postoji devijacija očiju kao posledica strabizma , disfunkcije spoljnih mišića oka ili paralize kranijalnih živaca koji inerviraju spoljašnje mišiće oka.

Bulbomotorika se procenjuju testom u kojem ispitivačev prst ide po dvostrukoj H liniji koja dodiruje osam polja pogleda. Time se ispituju donji , gornji , medijelni i lateralni pravi mišići oka, te takođe gornji i donji kosi mišić.

bulbomotoric