CVP je dijagnostička metoda pomoću koje se postavlja rana dijagnoza:

  • glaukoma-otkrivanjem ranih ispada u vp
  • procenjivanje oštećenja vida nastalih kod glaukoma
  • praćenje efikasnosti antiglaukomske terapije
  • evaluaciju stanja vidnog živca
  • oboljenja žute mrlje
  • rana dijagnostika i praćenje oftalmo-neuroloških oboljenja
  • kada dođe do neobjašnjivog pada vida

Dijagnostički pregled vidnog polja se vrši u zamračenoj ordinaciji, tako što pacijent sedi za aparatom na čijoj se površini (kupoli) emituju svetlosni stimulusi u vidu tačaka, različite veličine i intenziteta svetla, koje pacijent treba da uoči.Pritiskom na taster koji drži u ruci, pacijent detektuje da je video svetlosni stimulus. Testira se svako oko ponaosob.Kompjuter registruje odgovore pacijenta i obrađuje dobijene informacije. Na kraju dobijamo grafički i numerički prikaz pacijentovog vidnog polja, testiranog različitim programima i strategijama u zavisnosti od zadatih standarda.

Rezultate - u vidu grafički prikazanog vidnog polja tumači oftalmolog i to omogućava objektivnu procenu toka bolesti. Da bi se postavila izvesna dijagnoza, pored vrednosti koje nam prikazuje rezultat vidnog polja, od značaja je i lokalizacija konkretnog ispada u vidnom polju. To nam upućuje na oboljenje vidnog živca kao i na vrstu ili položaj oštećenja.

Zamućenja u staklastom telu, ožiljci na rožnjači, katarakta ili druga zamućenja medija prouzrokuju opšte smanjenje senzitivnosti.

Oštećenja koja se javljaju na samoj mrežnjači kao što je pigmentna retinopatija, glaukom, toksična oštećenja retine kao posledica nekih lekova, dovode do cirkumferentnog oštećenja i gubitka perifernih granica vidnog polja.