Dnevna kriva očnog pritiska

Izvodi se tako što pacijent dolazi na 2 sata u ordinaciju (8h, 10h, 12h i 14h) i meri očni pritisak.Potom se na osnovu svih vrednosti formira dnevna kriva očnog pritiska.

Redovne kontole IOP-a su ključne u otkrivanju očnog pritiska koji ne daje nikakve simptome, kako bi se na vreme otkrio glaukom, samim tim na vreme i započelo lečenje.