Pahimetrija je dijagnostička procedura za merenje debljine rožnjače oka. Veoma je značajna kada postoji sumnja na bolesti kao što su glaukom ili keratokonus. Debljina rožnjače ima uticaja na rezultat merenja očnog pritiska. Prosečna debljina rožnjače u centru je izmedju 490 i 560 mikrometara. Kod povećane debljine rožnjače mogu se dobiti lažno povišene vrednosti, a kod smanjene debljine lažno niske vrednosti. Iz ovog razloga, vrednost debljine rožnjače neophodna je da bi se utvrdile realne vrednosti očnog pritiska.

Debljina rožnjače se može izmeriti i OCT-om.

Pahimetrija omogućava precizno merenje debljine rožnjače i na taj način pomaže u dijagnostici raznih bolesti.