Astigmatizam je refrakciona mana izazvana nepravilnim oblikom rožnjače ili našeg prirodnog sočiva.

Ukoliko rožnjača i očno sočivo nisu ravnomerno i pravilno zakrivljeni, već su u jednom meridijanu ispupčenije ili zaravnjeniji, svetlosni zraci u oku se nepravilno prelamaju i ne seku se u tački jasnog vida na mrežnjači nego se rasipaju.

Astigmatizam može biti udružen sa dalekovidošću ili sa kratkovidošću. Dovodi do mutnog vida na svim udaljenostima.Ova refrakciona mana je često prisutna po rodjenju, ali može biti i stečeno stanje oka usled povreda oka ili inflamatornih bolesti rožnjače. Stečeni astigmatizam se može razviti posle povrede oka ili bolesti. Astigmatizam može biti:

  • Pravilni (regularni) astigmatizam je stanje oka u kojem se dva glavna meridijana oka ukrštaju pod pravim uglom. Meridijani se obično nalaze potpuno vertikalno ili potpuno horizontalno.
  • Kosi astigmatizam je stanje oka u kojem se meridijani najmanje i najveće zakrivljenosti ukrštaju pod pravim uglom, ali nisu postavljeni vertikalno i horizontano.
  • Nepravilni (iregularni) astigmatizam nastaje kad se dva meridijana ne seku pod pravim uglom. Ova vrsta astigmatizma vrlo često se sreće kod keratokonusa ili nastaje kao posledica povreda rožnjače ili upala.
acuityacuity