Glaukom predstavlja hroničnu optičku neuropatiju, koja se manifestuje povišenim vrednostima očnog pritiska, progresivnim oštećenjem optičkog nerva, i ispadima u vidnom polju, nastalim kao posledica oštećenja očnog živca. Normalne vrednosti očnog pritiska su od 10 do 22 mmHg. Reč je o sporoj hroničnoj očnoj bolesti, koja traje doživotno. Glaukom dovodi do slepila ukoliko se na vreme ne dijagnostikuje i ne leči pravilno. U početku su promene u vidnoj oštrini male i zahvataju periferni vid. Tek u kasnijoj fazi bolesti dolazi do propadanja i centralnog vida, što vodi trajnom i potpunom gubitku vidne funkcije.

Glaukom je još uvek jedan od vodećih uzroka slepila u svetu.Najčešće obolevaju ljudi koji imaju genetsku predispoziciju, odnosno srodnici su obolelog od glaukoma, dijabetičari, kao i osobe sa arteriosklerozom.U osnovi je defekt u ishrani tkiva usled perfuzionih poremećaja, na šta je nervna ćelija izuzetno osetljiva Poremećaji perfuzije takođe postoje i kod cirkulatornih smetnji, kao i kod suženja karotidnih arterija, nižeg krvnog pritiska,ali i kog visoke kratkovidosti.

Glaukom je hronična, spora progresivna bolest. Predstavlja ekonomski i socijalni problem društva. Ako se otkrije i leči na vreme neće ugroziti vid i kvalitet života obolele osobe i neće dovesti do najteže komplikacije,gubitka vida i slepila. Zato nam je cilj lečenja gaukoma usporiti progresiju oboljenja pomoću snižavanja IOP, srečiti gubitak vida poboljšati kvalitet života.