Gravesova oftalmopatija (tireoidna oftalmopatija)

Gravesova oftalmopatija je autoimuno oboljenje u čijoj se osnovi nalazi specifičan poremećaj funkcije tiroidne žlezde. U evoluciji bolesti javlja se imunoinflamatorna reakcija orbitalnog vezivnog, masnog tkiva i spoljašnjih očnih mišića.

Gravesova oftalmopatija je jedan od karakterističnih simptoma poremećaja funkcije štitne žlezde usled preteranog stvaranja hormona štitne žlezde. Nije do kraja poznata veza preterane aktivnost štitne žlezde i Gravesove oftalmopatije, ali se pretpostavlja da je ona reakcija antitela i limfocita sa proteinima u očnom mišiću.

Orbitalni klinički znaci na prednjem segmentu oka su rezultat povećanja volumena orbitalnih tkiva, inflamacije i edema. Najznačajniji znaci su hipertrofija očnih mišića i tkivna infiltracija sa taloženjem imunih kompleksa.

Očne manifestacije su u relaciji sa sekundarnim zapaljenjem i fibrizom, kao imunološke reakcije retobulbarnog vezivnog, masnog tkiva i ekstraokularnih mišića .

Teški klinički slučajevi Grejvsove oftalmopatije rezultiraju sa otokom kapaka, hemozom, afunkcijom očnog motiliteta, diplopijama, ulceracijom rožnjače, optičkom neuropatijom, promenama u vidnom polju i padom oštrine vida.

    Oftalmološki pregled podrazumeva
  • pregled vidne oštrine,
  • merenje očnog pritiska,
  • merenje izbočenosti oka metodom egzoftalmometrije po Hertelu
  • ispitivanje bulbomotorike oka,
  • mogućnosti pravilnog zatvaranja kapaka,
  • merenje suvoće oka,
  • detaljan pregled očnog dna, kako bi se sa sigurnošću isključili bilo koji od mogućih simptoma.
graves