Kratkovidost (Myopia)

Kratkovidost (Myopia) je refraktivna mana oka kod koga zraci svetlosti padaju u fokus ispred mrežnjače (retine), umesto na nju.Kao posledica toga, svetlost koja ulazi u oko se nepravilno prelama i zraci se seku ispred mrežnjače prouzrokujući zamagljen vid na daljinu zbog čega kratkovidi žmirkaju, pokušavajući da dobiju oštru sliku predmeta. Kratkovidi ljudi udaljene predmete vide zamućeno, a na blizu vide relativno dobro.

Ovaj poremećaj se javlja аko je očnа jаbučicа suviše dugаčkа ili je rožnjаča više zakrivljena od normalne.

Podela prema uzroku:

  • prelomna: pri jačoj zakrivljenosti rožnjače
  • osna: kada je dužina oka veći od 24 mm(povećanje dužine oka za 1mm povećava kratkovidost za -3D)
  • indeksna: kod prejakog indeksa prelamanja svetlosti u sočivu, očnoj vodici
  • akomodacijska: kad postoje akomodacijski grčevi

Noćna kratkovidost - Osobe primete da slabije vide noću.Nastaje zbog preteranog širenja zenica koja omogućava da više periferne svetlosti uđe u oko koja ne može da se fokusira.

Lažna kratkovidost - nastaje posle dugotrajnog rada na blizinu.Zbog zamora očnih mišiča može doći do nemogućnosti fokusiranja predmeta.

Indeksna kratkovidost - nastaje kod nuklearnih katarakti.

myopia