Osteoporoza

Osteoporoza je najčešća metabolička bolest kostiju, progresivnog toka. Od osteoporoze boluje 8-10% svetske populacije.

Simptomi osteoporoze:

 • Prelom kosti
 • Bol u kostima, zglobovima, mišićima
 • Pogrbljenost
 • Gubitak telesne visine više od 4 cm.

Faktori rizika:

 • Pol i rasa (žene bele rase češće obolevaju)
 • Godine starosti (koštana masa opada sa godinama, naročito posle menopauze)
 • Nasledni faktor
 • Rana menopauza (pre 45. godine života)
 • Pušenje cigareta i konzumiranje alkoholnih pića
 • Fizička neaktivnost
 • Ishrana siromašna kalcijumom i vitaminom D
 • Dugotrajna imobilizacija i nepokretnost
 • Poremećaj funkcije štitaste žlezde (hipertireoza) i paraštitaste žlezde
 • Hronične bubrežne bolesti
 • Uzimanje određenih lekova (hormoni, kortikosteroidi, lekovi protiv epilepsije)

Lečenje:

 • Preparati koji sadrže kalcijum i Vitamin D u terapijskim dozama
 • Bisfosfonati - lekovi koji usporavaju razgrađivanje i gubitak koštane mase (tj resorpciju)
 • Kalcitonin - hormon štitaste žlezde koji, zajedno sa paratiroidnim hormonom, pomaže u regulaciji koncentracija kalcijuma u telu. Sintetički kalcitonin se ponekad preporučuje za tretman osteoporoze.
 • Blaga svakodnevna fizička aktivnost je neophodna.
osteoporosis
osteoporosis
osteoporosis