Kardiologija

Kardiološki pregledi podrazumevaju:

 • detaljan klinički pregled bolesnika
 • EKG
 • ultrazvuk srca sa kolor dopplerom
 • 24-časovni Holter EKG-a
 • eho stres ( farmakološki )
 • dijagnostika i lečenje različitih kardioloških oboljenja (povišen krvni pritisak, koronarna bolest, oboljenja srčanih zalistaka, poremećaji srčanog ritma, druga oboljenja srčanog mišića i srčane kese- (miokardiopatije, miokarditis, perikarditis...))

Ultrazvuk srca sa kolor dopplerom

 • pregled omogućava vizuelizaciju srčanog mišića kod miokardiopatija
 • procenu ejekcione frakcije (pumpnu aktivnost srčanog mišića)
 • pregled srčanih zalistaka (urođene i stečene srčane mane)
 • otkrivanje morfoloških promena (ciste, tumori, krvni ugrušci) u srčanim šupljinama
 • stanje srčane (perikardne) kese

Kolor doppler omogućava vizuelizaciju promena u boji, uz izračunavanje različitih ehokardiografskih parametara.

Kardiologija

Eho stres (farmakološki)

 • ovim testom se izaziva ishemija srčanog mišića – primenom dipiridamola ili dobutamina, uz kontinuirano praćenje srčanog ritma, krvnog pritiska i elektrokardiografskog (EKG) zapisa
 • koristan je u proceni efekta kardiološke terapije, proceni stepena ishemijske – koronarne bolesti, proceni stanja nakon infarkta miokarda, ugradnje stenta, koronarnog by-passa...

Kardiologija

Holter /EKG/ monitoring srčanog ritma

 • kontinuirano 24-časovno snimanje EKG-a
 • koristi se u stanjima poremećaja sprovođenja srčanog impulsa i poremećajima srčanog ritma, kod kriza svesti, vrtoglavica...
 • pacijent tokom Holter monitoringa obavlja sve dnevne aktivnosti, a podaci se naknadno kompjuterski obrađuju i donosi definitivan kardiološki zaključak.

Adresa

Endopraxis
Veljka Milićevića 2/1 | 11000 Beograd

Radno vreme

Pon-Pet 12:00 do 20:00
Subota 09:00 do 15:00
Nedelja Ne radimo

Pozovite nas

Mob : 063 88 95 533
Tel : 011 78 39 307
Tel : 011 40 93 565

Socijalne mreže