Ispitavanje kolornog vida - Ishihara

Za ispitivanje kolornog vida koristimo pseudoizohromatske tablice

Test vida za raspoznavanje boja (Ishihara test ili test za daltoniste) sastoji se od 15 kartica, od kojih svaka sadrži određeni broj. Da bi ste uspešno rešili test za daltonizam, morate prepoznati tačan broj na kartici.

  • Prostorija treba da bude osvetljena blagom prirodnom svetlošću.
  • Pokušajte da prepoznate broj na svakoj kartici unutar 5 sekundi.
  • Prva kartica je samo kontrolna.
  • Tokom testa ćete sedeti u normalno osvetljenoj prostoriji. Pokrićete jedno oko, a zatim ćete nepokrivenim okom pogledati niz test-kartica, odnosno pseudoizohromatskih tablica koje sadrže brojke pisane obojenim tačkama na mozaik podlozi. Dakle, u svakom uzorku boja postoji broj ili simbol. Ako možete da identifikujete broj ili simbol, to ćete prijaviti lekaru. Brojeve, oblike i simbole bi trebalo da lako razlikujete od okolnih tačaka - ako imate normalan vid boja. Ako imate oštećenje vida u boji, nećete moći da vidite brojke ili simbole, odnosno možete imati poteškoća u razlikovanju obrazaca među tačkama.Nakon provere jednog oka, pokrićete drugo oko i ponovo pogledati test-kartice.
ishiharaishihara

8 - Osobe koje normalno raspoznaju boje vide broj 8.

3 - Osobe s poteškoćom u raspoznavanju crvene i zelene boje najčešće vide broj 3.

Ništa - Osobe koje ne raspoznaju boje ne vide nikakav broj.

Ovaj test vam može pomoći u utvrđivanju nekoliko problema sa vidom u boji, uključujući:

  • protanopija: teško razlikovanje plave od zelene i crvene od zelene
  • tritanopija: teško razlikovanje žute od zelene i plave od zelene
  • deuteranopija: teško razlikovanje crvene od ljubičaste i zelene od ljubičaste
  • ahromatopsija: potpuno slepilo za boje (retko stanje, u kome su vidljive samo nijanse sive).

Ako test za daltonizam ukazuje da postoje poteškoće u prepoznavanju boja, trebali biste potražiti profesionalnu pomoć oftalmologa.