OCT je moderna, neinvazivna tehnologija kojom se dobija nalaz poprečnog preseka retine oka. Ovo je najnaprednija i najpreciznija metoda koja je dovela do revolucije u dijagnostikovanju bolesti mrežnjače i praćenja efikasnosti terapije.Tehnika je bazirana na stepenu apsorpcije ili disperzije svetlosti pri prolasku kroz različita tkiva. Funkcioniše po principu raspoređivanja laserskog svetla IR (infracrvenog) spektra na slojeve ispitivanog dela retine. Uređaj registruje intenzitet snopa svetlosti koji se reflektuju od različitih slojeva retine, meri vreme kašnjenja eha i na taj način omogućava jasno diferenciranje slojeva retine, merenje njihove debljine kao i uočavanje anomalija. Dobijene slike se mogu analizirati do najmanjih detalja.

Zašto je važan OCT pregled?

Pomoću OCT-a moguće je otkriti različite bolesti mrežnjače i očnog živca u najranijem stadijumu, a osim za rano otkrivanje ova dijagnostička metoda ima važnu ulogu u planiranju lečenja, odnosno praćenja različitih bolesti mrežnjače i vidnog živca i prednjeg segmenta rožnjače (keratokonus).

Posebno ističemo ranu dijagnostiku glaukoma gdje se merenjem debljine nervnih vlakana oko glave vidnog živca (RNFL) i analizom glave vidnog živca (ONH analiza PNO) može otkriti najraniji stadijum glaukoma koji se ne može utvrditi drugim metodama.

TOPCON Dry Triton OCT je nova generacije aparata koja omogućava i pregled komornog ugla, merenje centralne debljine rožnjače, snimanje prednjeg segmenta oka, kao i fotografiju očnog dna na uzanu zenicu. Dobijeni snimci su od neprocenjive vrednosti za dijagnostikovanje stanja makule,PNO, krvnih sudova i praćenje efekata terapije tokom vremena.Snimci se čuvaju u bazi podataka, tako da sa lakoćom i nakon više godina praćenja sasvim precizno imamo uvid u stepen progresije i uspešnost lečenja.

Indikacije za OCT

  • edem makule
  • Senilna degeneracija makule
  • Glaukom
  • Centralna retinopatija
  • Dijabetesna retinopatija
  • Pre-retinalne membrane,ERM, VMA,VMT i druge bolesti mrežnjače kao i mogućnost komparacije nalaza i praćenje efekta terapije i progresije bolesti
  • poremećaje optičkog nerva

Pošto se OCT oslanja na svetlost talasa, ne može se uspešno koristiti sa oboljenjima koja ometaju prolaz svetla kroz oko, kao što su guste katarakte ili krvarenje u staklastom telu .

oct