Merenje očnog pritiska

image

Očni pritisak (IOP - intraokularni pritisak) je regulisan hemodinamskim odnosom između stvaranja i eliminacije očne vodice.Tonometrija je tehnika koja se koristi za merenje očnog pritiska i predstavlja suštinski deo za procenu rizika za razvoj glaukoma.

  • Načešće u upotrebi je Pneumotonometrija (Air puff-tonometar) - koristi vazdušni pritisak pa nema direktnog kontakta aparata sa prednjom površinom oka i nije potrebna predhodna anestezija oka. Koristi se za skrining.
  • Goldmann-ova aplanaciona tonometrija (GAT)je zlatni standard za procenu IOP-a. U oko se stavlja kap lokalnog anestetika (najčešće Tetracain 0,5-1%, zatim fluoresceinska boja a nakon toga se glava tonometra osvetljena kobalt plavom svetlošću prislanja na prednju površinu oka (rožnjaču).Nakon toga oftalmolog pristupa merenju vrednosti. Kod zdravih odraslih osoba, intraokularni pritisak se kreće u granicama od 10-21mmHguz dnevne varijacije.
    eye-pressure
  • Impresiona tonometrija po Schiotzu se danas redje koristi.Potrebna je predhodna anestezija rožnjače.Korisiti se u slučajevima kada nije moguće izmeriti očni pritisak aplanacionim Goldmanovim tonometrom zbog promena na rožnjači.

Dnevna kriva očnog pritiska se izvodi tako što pacijent dolazi na 2 sata u ordinaciju (8h, 10h, 12h i 14h) Potom se na osnovu svih vrednosti formira dnevna kriva očnog pritiska.

Redovne kontole IOP-a su ključne u otkrivanju očnog pritiska koji ne daje nikakve simptome, kako bi se na vreme otkrio glaukom, samim tim na vreme i započelo lečenje.